Τι είναι?

Το b2All (business to All) αφορά ένα πρόγραμμα Υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων και έχει δύο κυρίως στοχεύσεις: (α) την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και (β) την προσαρμογή και την ανασυγκρότηση των επιχειρήσεών τους με στόχο την βιωσιμότητα αλλά και την εμπορική ανάπτυξη.

Δηλώνοντας συμμετοχή στο πρόγραμμα, τοποθετήστε σε μία ομάδα με επιχειρηματίες και στελέχη που έχουν παρόμοιο μέγεθος με την εταιρεία σας και συνεπώς παρόμοια επιχειρηματικά θέματα. Μπορείτε επίσης να προτείνετε την δικιά σας ομάδα στο πρόγραμμα με επιχειρηματίες και στελέχη που γνωρίζεται ήδη! Αν δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, το πρόγραμμα σας τοποθετεί σε μια ομάδα με τα κατάλληλα μέλη.

Οι ομάδες αυτές στηρίζονται στις αρχές της ενεργούς μάθησης, δηλαδή την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών που βασίζονται στην επίλυση πραγματικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες. Έτσι, οι συμμετέχοντες φέρνουν τα ζητήματα της εταιρείας τους στην ομάδα τους, όχι μόνο για να αναγνωρίσουν λύσεις και κατάλληλες δράσεις αλλά και για να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και νέες επιχειρηματικές συμπεριφορές.

Το πρόγραμμα αυτό έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στηρίζεται σε μεθοδολογίες που έχουν εφαρμοσθεί ήδη με μεγάλη επιτυχία σε διάφορες χώρες της Ευρώπης (π.χ. Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ιταλία) αλλά και εκτός Ευρώπης (π.χ. Νότια Αφρική).